+48 29 742 50 11 wew. 42  /   +48 882 035 066

Wiedza praktyczna

Teoria - Mucha

Muchy nie wlatują do pomieszczeń przez wszystkie otwory jednakowo. Na przykład:

 • Drzwi/okna w pobliżu zewnętrznych źródeł "wabienia" (składowiska odpadków) są najbardziej narażone na owady
 • Drzwi/okna/przewody wentylacyjne, przez które wydostają się zapachy są w drugiej kolejności narażone na owady
 • Drzwi/okna, które są często otwierane i zamykane są trzecim w kolejności elementem narażenia na owady
 • Drzwi/okna po stronie słonecznej przyciągają więcej owadów
 • Inne pozostałe otwory powinny być również rozważane jako potencjalne źródła przedostawania się owadów

Nie wszystkie muchy są przywabiane jednakowo przez te same stymulatory np.:

 • Osobniki męskie są bardziej przyciągane przez feromony płciowe niż osobniki żeńskie
 • Muchy "głodne" są bardziej czułe na zapachy żywności niż muchy najedzone
 • Muchy najedzone są bardziej czułe na światło niż na zapachy
 • Starsze osobniki są bardziej zainteresowane przywabiaczami płciowymi niż jakimikolwiek innymi
 • Starsze owady są bardziej przyciągane przez możliwe obszary do lądowania (szukanie towarzysza)
 • Muchy stają się mało aktywne w nocy, nawet przy załączonym świetle
 • Pułapki na owady są skuteczniejsze w dzień niż w nocy


Klasyfikacja stopnia ochrony IP

Ze względu na różnorodne warunki występujące w pomieszczeniach, w których mają być instalowane lampy owadobójcze, firma nasza oferuje szeroką gamę urządzeń w różnych stopniach ochrony IP.
Poniższe tabele przedstawiają obowiązujący system klasyfikacji stopnia ochrony IP obudów urządzeń elektrycznych.
Poziom IP jest liczbą kodowaną zgodnie ze standardami IEC/EN 60529.
System kodowania składa się z dwóch liczb, z których pierwsza informuje o możliwym stopniu penetracji ciał stałych (pierwsza liczba) oraz możliwym stopniu penetracji wody (druga cyfra). Im wyższe są te liczby tym lepszy jest stopień ochrony przeciw ciałom stałym i wodzie.

Pierwsza liczba: Ochrona przed wpływem zewnętrznym ciał stałych


0 Brak ochrony
1 Ochrona przed cząsteczkami > 50mm
2 Ochrona przed cząsteczkami > 12mm
3 Ochrona przed cząsteczkami > 2,5mm
4 Ochrona przed cząsteczkami > 1mm
5 Obudowa chroni w pewnym stopniu przed pyłem
6 Obudowa jest całkowicie pyłoszczelna

 

Druga liczba: Ochrona przed wpływem zewnętrznym wody.

0     Brak ochrony
1 Minimalna ochrona przed kapiącą wodą (ruch w kierunku pionowym)
2 Ochrona przed wodą kapiącą (przy max. odchyleniu urządzenia o 15o od normalnego położenia)
3 Ochrona przed wodą deszczową (lejącą się max. pod kątem 60o od linii poziomej)
4 Ochrona przed wodą rozpryskiwaną (niebezpośredni strumień wody nie powoduje uszkodzeń)
5 Ochrona przed wodą z węża (bezpośredni strumień wody z dyszy nie powoduje uszkodzeń)
6 Ochrona przed wodą falującą/spienioną (spieniona woda lub rozbity strumień wody nie powoduje uszkodzeń)
7 Ochrona przed wodą przy krótkim zanurzeniu (krótkie zanurzenie w wodzie nie powoduje uszkodzeń)
8 Ochrona przed wodą przy długim zanurzeniu (długotrwałe zanurzenie w głębokiej wodzie nie powoduje uszkodzeń)


Przyczyny przedostawania się muchy do pomieszczeń

 • Intensywne zapachy pożywienia (przygotowywane potrawy i produkty spożywcze, nieuprzątnięte pozostałości i odpadki)
 • Otwarte drzwi (zarówno główne jak i boczne)
 • Otwarte i nieszczelne okna i tworzące się przeciągi
 • Systemy wentylacji: wyciągi, czerpnie i kominy ścienne i dachowe

Jak zapobiegać przedostawaniu się owadów?

 • Należy wyeliminować niepożądane punkty przywabiające owady do budynku tj. zsypy na odpady oraz inne źródła tj. odpadki, owoce, mięso, i.t.p.
 • Oczyszczenie obszarów, w których występuje potencjalna możliwość dla owada do spoczynku przed rozpoczęciem poszukiwań wejść do budynku
 • Wyłapanie ich jak najszybciej przy wejściu do pomieszczeń za pomocą najskuteczniejszego wabienia światłem UV
 • Ewentualne użycie wszystkich innych możliwych metod zastosowania przywabiaczy zapachowych - feromonów, aby zagłuszyć inne zapachy.

Elementy zabezpieczenia mechanicznego

 • Wszystkie drzwi powinny posiadać dobre uszczelnienie
 • Zmontowanie siatek ochronnych w oknach
 • Zastosowanie kurtyn powietrznych drzwi oraz automatyki zamykania / samozamykacze
 • Zminimalizowanie możliwości przeciągów
 • Zabezpieczenie wylotów wyciągów i kominów siatką metalową


Czy wiecie Państwo, iż jedna świetlówka fluoroscencyjna zawiera taką ilość rtęci, która wystarczyłaby do skażenia 15 000 litrów wody pitnej ?

Zgodnie w wymaganiami Uni Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w całym biznesie spożywczym, należy dbać o czystość i higienę produkcji.
Zabezpieczenie świetlówek w lampach owadobójczych specjalną folią jest jednym z elementów tego systemu i chroni w przypadku zbicia lub uszkodzenia świetlówki przed przedostawaniem się fragmentów szkła oraz skażeniem substancjami chemicznymi zawartymi w luminoforze.
Stosowanie świetlówek "bezpiecznych" jest wymagane przez system HACCP.



Duże znaczenie dla skutecznego zwalczania owadów latających ma prawidłowa lokalizacja lamp owadobójczych.

„Dobra lampa owadobójcza” powinna w jak najkrótszym okresie czasu wyeliminować owady.

Dlatego należy przestrzegać kilku zasad przy wyborze miejsc lokalizacji urządzeń owadobójczych.

 • lampy powinny być zainstalowane na wysokości od 2m do 3,5m, im niżej tym lepiej, gdyż owady wolą przebywać bliżej posadzki, czyli tam gdzie mogą znaleźć źródło pożywienia
 • lampy owadobójcze należy montować z dala od otworów okiennych
 • lampy owadobójcze należy montować tak, aby były widoczne z każdego miejsca pomieszczenia oraz by zwracały uwagę owadów wlatujących do obiektu
 • należy wybierać miejsca o spokojnym przepływie powietrza
 • należy unikać montażu urządzeń w pobliżu innych źródeł światła
 • pułapki owadobójcze należy instalować tak, aby były skierowane stroną czołową do miejsca zwalczanie np. prostopadle / w poprzek/ źródłem światła, prostopadle do korytarza
 • mając do wyboru lepiej wybierać miejsca cieplejsze o temperaturze otoczenia powyżej 27°C
 • za zasadę prawidłowej lokalizacji lamp owadobójczych przyjmuje się brak wolno występujących owadów latających w obiekcie
 • zgodnie z wymogami HACCP dla przemysłu spożywczego świetlówki w lampach owadobójczych muszą być ofoliowane aby zapobiec możliwości zanieczyszczenia produkcji fragmentami szkła oraz substancjami chemicznymi z luminoforu /m.in. związki rtęci/ w przypadku stłuczenia

POMEL Sp. z o.o. zaprasza do współpracy hurtowników oraz sklepy.


Posiadamy własne zaplecze produkcyjne, co daje nam możliwość szybkiego reagowania i dostosowywania się do potrzeb rynku.
Nawiążemy współpracę na dogodnych warunkach.

Dowiedz się więcej i zapytaj o zasady przyznawania upustów.

Oferta dla hurtowników