+48 29 742 50 11 wew. 42  /   +48 882 035 066

Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.

  • Zużyte urządzenie oddaj do punktu zbierania zużytego sprzętu, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki, mogą być zagrożeniem dla środowiska.
  • Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
  • Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastiki.
  • Zużyte świetlówki należy zwrócić do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub przy zakupie nowych oddać zużyte do sklepu prowadzącego sprzedaż;
  • Zużytych świetlówek nie wolno wyrzucać do kosza z innymi odpadami;
  • Świetlówki przeznaczone do utylizacji muszą być czyste, tzn.: oczyszczone z warstwy kurzu, olejów, farb, smarów itp.;
  • Gdy świetlówka ulegnie pęknięciu, należy szczelnie ją zabezpieczyć w plastikowej torebce foliowej. Wówczas, niebezpieczna rtęć nie przedostanie się na zewnątrz;
  • W opakowaniach ze zużytymi świetlówkami nie wolno składować innych odpadów lub przedmiotów np.: opakowań kartonowych, drutów, elementów plastikowych, szmat itp.;
  • Opakowania nie mogą być wystawiane na działanie czynników atmosferycznych;
  • Układanie, przekładanie i transportowanie zużytych świetlówek powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności celem zapobieżenia uszkodzeń rur jarzeniowych.

POMEL Sp. z o.o. zaprasza do współpracy hurtowników oraz sklepy.


Posiadamy własne zaplecze produkcyjne, co daje nam możliwość szybkiego reagowania i dostosowywania się do potrzeb rynku.
Nawiążemy współpracę na dogodnych warunkach.

Dowiedz się więcej i zapytaj o zasady przyznawania upustów.

Oferta dla hurtowników